Pellenc Middle East Tarım Makinaları Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çevreci, Doğaya Saygılı Sessiz Makinalar

Faydalı Bilgiler

Türkiye'de Zeytin Hasadı


Ülkemizde zeytinciliğin başladığı asırlar öncesinden beri zeytin hasadı insan gücü ile yapılmaktaydı. En yaygın olarak kullanılan teknik uzun esnek sopalarla ağaçların çırpılmasıdır. Bu teknik uygulandığında ağaçlar büyük zarar görmektedir. Zeytin filizleri yani yeni sürgünler kırılmakta ve sonraki yıl üzerinde meyvelerin oluşacağı taze dallar yok olmaktadır. Bu durum ise peridiyositeyi (var yok senesi) arttırmaktadır. Peridiyositenin azaltılmasında sulama, gübreleme, toprağın işlenmesi gibi faktörlerin yanında en önemli faktör hasat tekniğidir. Gelişmiş tarım tekniği uygulayan ülkeler çok önceden bu durumun çözümünü üretmiş ve makine ile hasat uygulayarak üretimlerini katlayarak arttırmışlardır. Günümüzde insan gücü teminin zorlaşması ve giderek pahalı olması da makineleşmenin önemini arttırmıştır.